Kako do nasFirma „GRADAC-PROMET“ DOO Novi Sad je osnovana 1992.godine i od samog osnivanja svoj delokrug rada skoncentrisali smo na distribuciju građevinskih okova (kvake, brave, reze, cilindri, katanci, cilindri i katanci u sistemu, okov za pvc,alu i drvenu stolariju), elektroda, brusnih i reznih ploča, ručnog i električnog alata (UNIOR,MAKITA,BOSCH,VARSTROJ), HTZ opreme, eksera, žica, reznog, mernog i kontrolnog alata, točkova, vijčane i šrafovske robe, burgija i ostalog građevinskog pribora.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše usluge ne prestaju nakon prodaje proizvoda!

Mi garantujemo dostupnost svih izmenljivih i habanju podložnih delova.

Servis opreme i mašina zaokružuje našu uslugu i klijentu pruža dodatnu sigurnost u radu.

Kupujući opremu kod nas, obezbedili ste svu potrebnu podršku.

Obuka za rad na našim mašinama i opremi je osnovni deo naše usluge.
Ovom segmentu se posvećuje posebna pažnja i od velikog je značaja da klijent nauči da maksimalno iskorišćava novu opremu i mašine.