Kamere za inspekciju cevi - IBAK

Lider na tržištu u inspekciji cevnih sistema

Firma IBAK je osnovana 1945, kao mala konsalting inženjering firma a danas je najveći proizvođač i isporučilac sistema za cevnu inspekciju i ujedno najstarija kompanija na tržištu. Iskustvo i najviši zahtevi na izradi svakog proizvoda garantuje dobar rezultat. Više od 200 ljudi svakodnevno radi na tome da se taj kvalitet održi iz dana u dan. IBAK-ov tim ljudi je visokokvalifikovan, fleksibilan i uvek stoji na usluzi.

Više o IBAK-u i proizvodnom programu >>

 

 

 

 

 

moduli za kamere

moduli za kamere

moduli za kamere


 

 

 

 

Naše usluge ne prestaju nakon prodaje proizvoda!

Mi garantujemo dostupnost svih izmenljivih i habanju podložnih delova.

Servis opreme i mašina zaokružuje našu uslugu i klijentu pruža dodatnu sigurnost u radu.

Kupujući opremu kod nas, obezbedili ste svu potrebnu podršku.

 

 

 

 

Obuka za rad na našim mašinama i opremi je osnovni deo naše usluge.
Ovom segmentu se posvećuje posebna pažnja i od velikog je značaja da klijent nauči da maksimalno iskorišćava novu opremu i mašine.