Nadogradnja kamiona - MULLER

 

creva visokog pritiska

Usluga nadogradnje podrazumeva sledeće dogradne elemente specijalnih vozila :

 1. Rezervoar
   • Rezervoar izrađen od ojačane stakloplastike (GFK), cilindričog oblika sa zaobljenom podnicom
   • Ukupna zapremina cca 3 000 L

 2. Kružni tok vode visokog pritiska
   • Pumpa visokog protiska je ugrađena izmedu vozačeve kabine i cisterne na posebno izrađenimnosačima. Pogon pumpe se vrši preko kardana , remenice i klinastog remena. Pumpa viskokog pritiska je tip kao URACA P3-10/45 Maksimalni pritisak: 125 bar pri protoku 163 l/min
   • Pogonska snaga 37,0 Kw. Instalacija pritiska sa armaturama DN 20 (3/4”), instalacija izrađena od čelika. Uljno hlađenje pumpe. Električni brojač radnih sati pumpe u vozačkoj kabini. Elektro-pneumatski ventil za uključivanje i isključivanje pumpe
   • Osiguranje pumpe od preopterećenja vrši se pomoću URACA sigurnosnog ventil
   • Elektro pneumatski upravljani by-pass ventil za zaštitu od preopterećenja kod rada sa malim crevom
   • Hidraulična oprema sadrži zupčastu pumpu radnog pritiska cca 150 bar i snage cca 9 kW,sa rezervoarom za ulje , cevima za povezivanje, filterom, i upravljačkim ventilom.

 3. Glavna upravljačka kutija
Smeštena je odnazad na nadogradnji , izrađena je od čelika, vodonepropusna sa sledećim funkcijama i instrumentima :

   • manometar visokog pritiska
   • manometar hidraulike
   • regulacija broja obrtaja motora
   • glavnii stop prekidač
   • pneumatske komande za pumpu visokog pritiska
   • namotavanje i odmotavanje creva visokog pritiska mehaničko/elektro. mag ventil
   • slobodan hod vitla mehaničko/el.mag ventil
   • regulacija broja obrtaja vitla mehaničko/pneumatski ventil

Dodatno :

   • Sa obe strane cisterne otvoreni sanduci za spremanje alata i pribora izrađeni od čelika.
   • Rasveta za rad noću uz dodatni halogeni reflektor i dodatni kabal.
   • Spoljašnje lakiranje rezervoara i svih komponenti nadogradnje separativno u boju RAL 5010 nakon izvršenog peskarenja i pripreme
   • - set mlaznica za malo crevo
   • - set mlaznica za veliko crevo
   • - pribor za uvlačenje cevi visokog pritiska u kanale sa vodilicom
   • - poštolj za malo crevo
   • - uputstvo za rukovanje, knjiga rezervnih delova i održavanja na srpskom i nemačkom jeziku
   • - osigurana obuka dva radnika za održavanje i upravljanje nakon preuzimanja vozila

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Naše usluge ne prestaju nakon prodaje proizvoda!

Mi garantujemo dostupnost svih izmenljivih i habanju podložnih delova.

Servis opreme i mašina zaokružuje našu uslugu i klijentu pruža dodatnu sigurnost u radu.

Kupujući opremu kod nas, obezbedili ste svu potrebnu podršku.

 

 

 

 

Obuka za rad na našim mašinama i opremi je osnovni deo naše usluge.
Ovom segmentu se posvećuje posebna pažnja i od velikog je značaja da klijent nauči da maksimalno iskorišćava novu opremu i mašine.