Kontakt

Prodajna mesta: Temerinska br. 13 i Temerinska br. 8

Kancelarija: Temerinska 13, 21000 Novi Sad, Srbija

Tel/Fax: +381 (0) 21 553 902

Osoba za kontakt : Marko Ćuk

Mob. 063 / 417 - 567

E-mail: gradacpromet92@gmail.com


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše usluge ne prestaju nakon prodaje proizvoda!

Mi garantujemo dostupnost svih izmenljivih i habanju podložnih delova.

Servis opreme i mašina zaokružuje našu uslugu i klijentu pruža dodatnu sigurnost u radu.

Kupujući opremu kod nas, obezbedili ste svu potrebnu podršku.

Obuka za rad na našim mašinama i opremi je osnovni deo naše usluge.
Ovom segmentu se posvećuje posebna pažnja i od velikog je značaja da klijent nauči da maksimalno iskorišćava novu opremu i mašine.