Serija K (rotirajuće) mlaznice

 

Serija K mlaznica

Snažan i višestruko primenjiv alat izrađen od inox čelika namenjen je za uklanjanje naslaga i korenja u cevima. Okretanjem lanaca mlaznica vrši uklanjanje naslaga i korenja u cevima tako da pri radu ne oštećuje samu cev. Područje primene može biti različito, a zavisi o tipu pomoćnih  alata, dužini lanaca, te ostalom priboru koji se može ugraditi na mlaznicu.

Vodilica OVE MLAZNICE MORAJU SE KORISTITI SA VODILICAMA!

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


Video prikaz rada mlaznice Serije K

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  KOMBI ½” KOMBI ¾” KOMBI 1” K 114
Broj potisnih dizni 3 X 15° 3 X 15° 6 x 15° 6 x 15°
Tip potisnih dizni  M8 M8 M8  TE ¼”
Minimalni protok pri 140 bar 60 lpm 70 lpm 150 lpm 200 lpm
Radni prečnik (mm) DN 100÷200 DN 100÷300 DN 150÷500 DN 250÷1000

 

 

 

 

Naše usluge ne prestaju nakon prodaje proizvoda!

Mi garantujemo dostupnost svih izmenljivih i habanju podložnih delova.

Servis opreme i mašina zaokružuje našu uslugu i klijentu pruža dodatnu sigurnost u radu.

Kupujući opremu kod nas, obezbedili ste svu potrebnu podršku.

 

 

 

 

Obuka za rad na našim mašinama i opremi je osnovni deo naše usluge.
Ovom segmentu se posvećuje posebna pažnja i od velikog je značaja da klijent nauči da maksimalno iskorišćava novu opremu i mašine.