Wamax100 mlaznica (rezna naprava)

 

wamax

Rezna naprava  WAMAX 100 je vrlo snažan i učinkovit alat. Upotrebljava se kod vrlo zahtevnih intervencija kao što su  uklanjanje velikih naslaga korenja, mineralnih naslaga i betona u cevima.

Osnovna komponenta naprave je  turbina, preko koje se prenosi snaga dobijena iz creva visokog pritiska na reznu glavu. Turbina koristi cca 10% vode iz creva visokog pritiska, ostatak vode koristi se za kretanje naprave i uklanjanje nečistoća iz cevi.

U zavisnosti od vrste naslaga i prečnika cevi na napravu se ugrađuju različite vodilice i rezni pribor.

 

 

 

 

 

 Video prikaz rada mlaznice Wamax 100Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE WAMAX 100
Prečnik turbine Ø 80 mm
Dužina turbine 240 mm
Protok vode 80÷300 lt/min
Max  pritisak 80-170 bar
Primjena u cevima DN 100÷200


 

 

 

 

 

Naše usluge ne prestaju nakon prodaje proizvoda!

Mi garantujemo dostupnost svih izmenljivih i habanju podložnih delova.

Servis opreme i mašina zaokružuje našu uslugu i klijentu pruža dodatnu sigurnost u radu.

Kupujući opremu kod nas, obezbedili ste svu potrebnu podršku.

 

 

 

 

Obuka za rad na našim mašinama i opremi je osnovni deo naše usluge.
Ovom segmentu se posvećuje posebna pažnja i od velikog je značaja da klijent nauči da maksimalno iskorišćava novu opremu i mašine.