Parcijalna sanacija cevovoda bez kopanja - EPROS

Metoda za parcijalnu obnovu oštećenih zakopanih kanalizacionih cevi , nominalnog prečnika DN između 35 i DN 1200 pomoću kratke i duge cevi.

 

 

 

parcijalna sanacija cevovoda

Epros ® DrainPacker metoda je pogodnA za parcijalnu popravku oštećenih, pokopanih kanalizacionih cevi oštećenih delovanjem gravitacije kod cevovoda .

Primene:

    * Propuštanja sa ili bez podzemne infiltracije ili izvlačenje na spojev
e cevi, cevi za zidove, bočne spojeve
    *
Zazori cevi, pukotine i krhotine, rupture
    * Mehaničko trošenje
    * Korozija

 • Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player

  * Prednosti:

     
   * Popravk
  e oštećenja na cevi i pripajanje regija u dužini od 0,5 m do 5 metara, čak i u slučaju jake infiltracije.
      * Omogućuje instalater
  u da zatvori bočne spojeve.
      * Popravak cevi n
  ominalnog prečnika od DN 35 do DN 1200
        (DIBt
  dozvoljava od DN 100 do DN 800)
      * Takođe se koristi za
  cevi oblika jajeta, različitih veličina
      *
  Idu i za popravku cevi kružnog i jajastog oblika od betona, azbestnihg cementa, plastike (PVC, PP, HDPE), livenog gvožđa, nodularnog livenog gvožđa, armiranog betona i keramike.

  Za popravak cevi čija dužina prelazi 5 metara, epros ® DrainPacker metoda se može koristiti sa preklapanjem linija na temelju posebnih uputstava kojih se treba pridržavati u takvim primenama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše usluge ne prestaju nakon prodaje proizvoda!

Mi garantujemo dostupnost svih izmenljivih i habanju podložnih delova.

Servis opreme i mašina zaokružuje našu uslugu i klijentu pruža dodatnu sigurnost u radu.

Kupujući opremu kod nas, obezbedili ste svu potrebnu podršku.

 

 

 

 

Obuka za rad na našim mašinama i opremi je osnovni deo naše usluge.
Ovom segmentu se posvećuje posebna pažnja i od velikog je značaja da klijent nauči da maksimalno iskorišćava novu opremu i mašine.