Proizvodi

Vazdušni čepovi


Više o vazdušnim čepovima>>

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanacija cevovoda


Više o sanaciji cevovoda>>

Sanacija šahtova i cevovoda
Više o sanaciji šahtova i cevovoda>>

Creva visokog pritiska
Više o crevima visokog pritiska>>

 

 

 

 

 

 

 

Nadogradnja kamiona za vodovod

Više o nadogradnji >>


Spojke za spajanje i reparaciju ceviViše o spojkama za cevi >>

 

 

 

 

Naše usluge ne prestaju nakon prodaje proizvoda!

Mi garantujemo dostupnost svih izmenljivih i habanju podložnih delova.

Servis opreme i mašina zaokružuje našu uslugu i klijentu pruža dodatnu sigurnost u radu.

Kupujući opremu kod nas, obezbedili ste svu potrebnu podršku.

Obuka za rad na našim mašinama i opremi je osnovni deo naše usluge.
Ovom segmentu se posvećuje posebna pažnja i od velikog je značaja da klijent nauči da maksimalno iskorišćava novu opremu i mašine.