Spojke za cevi

 

Kvalitetne spojke za vatrogasna creva i spojke za reparaciju betonskih i plastičnih cevovoda

creva visokog pritiska

 

 

 

pdf katalog pdf katalog

Vatrogasne spojke

Kandžaste spojke

Fleksibilne spojnice za povezivanje cevi od: čelika, stakloplastike, armirana plastike, duktilnog
gvožđa, PEHD, PVC, azbest cementa, betona, itd. ..

Pogodne u primeni:
Vod
osnabdevanja i distribucije vode, industrije, brodogradnje i sistema u elektranama.

 

Veoma korisne za efikasne popravke manjih oštećenja cevi, sa uštedom vremena bez potrebe kompletnog vađenja oštećene cevi

kao i za efikasno i lako spajanja deonica vodovodnih sistema


           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


 

 

 

 

Naše usluge ne prestaju nakon prodaje proizvoda!

Mi garantujemo dostupnost svih izmenljivih i habanju podložnih delova.

Servis opreme i mašina zaokružuje našu uslugu i klijentu pruža dodatnu sigurnost u radu.

Kupujući opremu kod nas, obezbedili ste svu potrebnu podršku.

 

 

 

 

Obuka za rad na našim mašinama i opremi je osnovni deo naše usluge.
Ovom segmentu se posvećuje posebna pažnja i od velikog je značaja da klijent nauči da maksimalno iskorišćava novu opremu i mašine.