Creva visokog pritiska - CANALCLER 200

 

creva visokog pritiska

Namena: Za probijanje i čišćenje kanalizacionih cevi pod visokim pritiskom  vode.

Tehnička karakteristike: Lako rukovanje sa crevom zbog male težine i velikog radijusa savijanja. Vrlo velika otpornost na abraziju i uticaje okoline.

Sastav creva:
- unutrašnjost:  SBR crna glatka guma
- armatura: tekstil
- vanjski plašt: SBR/NR crna glatka guma

Radna temperatura : -30 do +80 C
Gumeno crevo ima oznake svakih 5 m
Armature su fabričke utisnute na krajeve creva te ispitane na probni pritisak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNUTRAŠNJII PREČNIK
( mm )

SPOLJNJI PREČNIK
( mm )

RADNI PRITISAK
( bar )

RASPRSKAVAJUĆI PRITISAK

RADIJUS SAVIJANJA
( mm )

TEŽINA
( kg/m )

STANDARDNA DUŽINA
( m ) 

13 25,6 200 >500 70 0.45 40 – 80 – 120
19 31,6 200 >500 95 0.62 40 – 80 – 120
25 39,3 200 >500 110 0.88 40 – 80 – 120 – 160
32 47,6 200 >500 150 1.14 40 – 80 – 120
38 54,0 200 >475 180 1.35 120

 

 

 

 

 Vrste creva visokog pritiska i usisno potisnih creva

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Naše usluge ne prestaju nakon prodaje proizvoda!

Mi garantujemo dostupnost svih izmenljivih i habanju podložnih delova.

Servis opreme i mašina zaokružuje našu uslugu i klijentu pruža dodatnu sigurnost u radu.

Kupujući opremu kod nas, obezbedili ste svu potrebnu podršku.

 

 

 

 

Obuka za rad na našim mašinama i opremi je osnovni deo naše usluge.
Ovom segmentu se posvećuje posebna pažnja i od velikog je značaja da klijent nauči da maksimalno iskorišćava novu opremu i mašine.